1 oz Illicit Pear Ginger Moonshine
1 ½ oz Bourbon
1 tsp honey
1 dash Angostura bitters
Orange slice